Samen werken aan de vrijetijdseconomie loont!

RBT KAN vraagt de politieke partijen om bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 sterker in te zetten op de vrijetijdseconomie

RBT KAN heeft een manifest uitgebracht om aandacht te vragen bij de politieke partijen voor de vrijetijdseconomie. De vrijetijdssector levert immers een belangrijke bijdrage aan de economie, en daarmee de werkgelegenheid, in de regio Arnhem Nijmegen. Toerisme en recreatie zorgt voor bijna 1,4 miljard euro aan directe bestedingen en voor ongeveer 25.000 directe banen in de regio. Daarmee is de sector groter dan de bouw, de publieke sector en de landbouw.

Met het uitbrengen van een manifest vraagt RBT KAN de politieke partijen om ook de komende jaren te blijven inzetten op de vrijetijdseconomie en daarbij de nadruk te leggen op méér regionale samenwerking, méér investeringen in het toeristisch aanbod en inzet op regionale marketingcommunicatie. Alleen dan kunnen we deze prachtige regio blijven profileren ter versterking van de regionale economie en werkgelegenheid. In bijgaand manifest vragen we de politieke partijen om de ontwikkeling van toerisme en recreatie hoog op de agenda de houden en doen we concrete voorstellen om de vrijetijdseconomie verder te versterken.

Goed maar verbetering mogelijk
Herre Dijkema, directeur RBT KAN: “Het gaat goed met toerisme en recreatie in de regio Arnhem Nijmegen: ten opzichte van 2014 groeide het aantal overnachtingen in 2016 met tien procent. Het aantal hotelovernachtingen steeg zelfs met dertien procent. Buiten de Randstad komen deze cijfers niet voor! Ook de toeristische bestedingen namen toe met drie procent. Maar de cijfers laten ook zien dat er ruimte is voor verbetering. Het huidige aanbod aan dag- en verblijfsrecreatie is niet in alle gevallen fris en innovatief: het veroudert, samen met de doelgroepen die er op af komen. Het risico is zeer reëel dat daardoor het bezoek aan de regio gaat afnemen.” De regio kent veel ‘middle of the road’ attracties en er komen op korte termijn ook weinig nieuwe attracties bij. Het recreatieve aanbod bestaat uit veel kleinschalige bedrijven en is vaak semiprofessioneel. Het is dus van belang permanente politieke aandacht en ondersteuning te krijgen voor deze grote economische sector.

Download hier het manifest