Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen)

Dit rapport geeft u inzicht in de bekendheid, het imago en het potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in het Nederlandstalige gedeelte van België (Vlaanderen). Dit op basis van kwantitatief onderzoek dat NBTC-NIPO Research in opdracht van NBTC Holland Marketing onder Vlaamse consumenten heeft uitgevoerd in 2017. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kunnen de meest kansrijke doelgroepen bepaald worden voor de marktbewerking van de Hanzesteden in België. Daarnaast kan het rapport dienen als input voor het opstellen van een marketingplan voor promotie van de Nederlandse Hanzesteden in België. Onderstaand kunt u de rapportage openen (.pdf) tevens is er een vergelijking tussen het imago in België en Duitsland toegevoegd.

Rapportage bekendheid, imago en potentieel van de Nederlandse Hanzesteden in België (Vlaanderen)

Vergelijking Hanzesteden in België en Duitsland