Macht en Pracht in de Gelderse streken

De Regionale Bureaus voor Toerisme in Gelderland voeren in 2018, 2019 en 2020 een campagne om meer bezoekers naar de kastelen, buitenplaatsen en landgoederen te trekken. De campagne beoogt het publiek interessante combinaties van logies, eten & drinken en bezoek aan te bieden. Deelname is mogelijk voor die locaties die bezoekmogelijkheden kennen. De overeenkomst voor deelname wordt in een keer, voor drie jaar afgesloten.

De communicatie gaat aan de hand van drie thema’s: beroemde gasten & bewoners, bijzondere interieurs & kunstcollecties en parken, tuinen en landgoederen. Het publiek krijgt interessante combinaties van logies, eten & drinken en bezoek. Denk aan overnachten in een kasteelhotel, fietsen door een historisch landgoed met uitzicht op het bijbehorende huis, bezoek aan een kasteelmuseum en een diner in een kasteelrestaurant. Of variaties daarvan. De campagne richt zich voornamelijk op de binnenlandse markt. In tweede instantie zal ook de Duitse en Vlaamse markt worden bewerkt. De Gelderse campagne ligt in het verlengde van de verhaallijn van NBTC, waarin de belangrijkste 29 Nederlandse kastelen onder de aandacht van buitenlands publiek worden gebracht.

Fasering
In het jaar 2018 zal het netwerk van partners worden gevormd, worden kansen in beeld gebracht, is er informatie-uitwisseling tussen partners, worden nieuwe producten ontwikkeld en het marketingplatform ingericht. Ook gaan de daadwerkelijke marketingactiviteiten van start. Na een evaluatie zullen de marketingactiviteiten in 2019 verder worden versterkt. In 2020 moet er een zodanige basis zijn gebouwd dat de campagne ook in de jaren erna kan worden voortgezet.

Online en offline
De campagne kent online en offline activiteiten. Bovendien zijn er persactiviteiten gepland. Voorts worden projectdeelnemers gestimuleerd de campagne ook in de eigen marketing¬activiteiten te integreren. Met de online activiteiten haken we in op de succesvolle campagne ‘Gelderse streken’, waarin beeldmateriaal, video’s, bloggers en inspiratieverhalen centraal staan. De offline producten zijn zowel bedoeld voor de toerist die hier op bezoek/vakantie is als voor de inwoners van Gelderland zelf. Maar ook voor de toerist die tot een bezoek aan een van de locaties wordt verleid als gevolg van de NBTC-campagne. De RBT’s stemmen de Gelderse campagne af op de NBTC-campagne en werken voor de inhoud samen met de Stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen.

Toolkit
Download hier de Macht en Pracht in de Gelderse streken Toolkit die kosteloos door partners en pers kunnen worden ingezet met als doel het toerisme in de regio te bevorderen. De toolkits zijn voorzien van een gebruiksinstructie voor het beeldmerk, beeldmateriaal, logo’s, colofon en lettertype’s.

Download de toolkit

 

Macht en Pracht in de Gelderse streken’ is een gezamenlijk initiatief van de vier Gelderse Regionale Bureaus voor Toerisme: VisitVeluwe, Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De campagne is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van verschillende gemeenten en het Prins Bernhard Cultuurfonds.