Over ons

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is dé (toeristische) marketingorganisatie voor de Regio Arnhem en Rijk van Nijmegen. Het RBT KAN verzorgt de marketing en promotie in binnen- en buitenland voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Daarnaast verzorgt het RBT KAN de receptieve functie in de regio (VVV).

Visie
De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie in de regio Arnhem en Rij van Nijmegen. Het streven naar economische groei binnen recreatie en toerisme zorgt voor meer bestedingen en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Een klimaat dat uitnodigt om te bezoeken, in te wonen en in te werken. RBT KAN heeft de ambitie een belangrijke partner te zijn in deze regionale ontwikkelingen.

Missie
De missie van RBT KAN is het initiëren en aanreiken van een collectieve marketingaanpak die ingezet kan worden om duurzame groei te realiseren in de vrijetijdseconomie van de regio Arnhem en Rijk van Nijmegen. Daarvoor werkt RBT KAN intensief samen met een grote hoeveelheid aan partners binnen en buiten de regio.

Doelstelling
Het doel van RBT KAN is om door middel van (vernieuwende) marketing en promotie inspanningen meer bezoekers te genereren die langer blijven en meer besteden en tot herhalingsbezoek overgaan, teneinde het toeristisch marktaandeel van de regio Arnhem en Rijk van Nijmegen in het algemeen en dat van de diverse deelgebieden in het bijzonder te vergroten.