Netwerkbijeenkomst leidt tot veel draagvlak

Woensdagavond 8 november is in Pathé Arnhem een drukbezochte thema­bijeenkomst gehouden over de citymarketing van Arnhem. Het college van B&W heeft vlak voor de zomer een concreet besluit genomen om te starten met de inrichting van een zelfstandige organisatie voor de uitvoering van citymarketing Arnhem. Veel partijen in de stad ondersteunen dit initiatief en leveren graag een bijdrage aan de citymarketing van Arnhem. Citymarketing draagt immers bij aan een goed sociaaleconomisch klimaat: hoe beter het met de stad gaat, hoe meer dat uitstraalt naar bezoekers, bewoners en ondernemers!

Doel
Het doel van de avond was om iedereen bij te praten over de stand van zaken én om het enthousiasme bij de betrokken stakeholders om te zetten naar concrete inzet voor en bij de nieuwe organisatie voor citymarketing van Arnhem.

De avond werd geopend door burgemeester Ahmed Marcouch. Hij onderstreepte het grote belang van moderne citymarketing voor Arnhem. Wethouder Ron König schetste daarna een beeld van de plannen van de gemeente en de stappen die gezet zullen gaan worden. Tijdens de rest van de avond gaven twee sprekers voor de ruim 170 aanwezigen hun visie én inspiratie op het nut en de noodzaak van citymarketing: Madje Vollaers van bureau VollaersZwart liet voorbeelden zien van hoe je een goed evenement ook fysiek heel erg zichtbaar kunt maken, hoe dat door ‘de stad’ opgepikt kan worden en hoe je daarmee je stad op de kaart zet. Jeroen Lokerse van Cushman&Wakefield, Nederlands grootste vastgoedadviseur, had onderzocht welke troefkaarten Arnhem zoal heeft die voor buitenlandse investeerders interessant zijn en welke rol citymarketing hierin kan spelen. De avond werd inhoudelijk afgesloten met een panel dat de mogelijke vervolgstappen besprak.

Veel partijen
De bijeenkomst was georganiseerd door een bonte mix van Arnhemse partijen: made in [Arnhem], Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN), Platform Binnenstad Arnhem (PBA), Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), Koninklijke Horeca Nederland Arnhem en regio (KHN), Cultuur Netwerk Arnhem (CNA), Hotels Regio Arnhem (HORA), City Centrum Arnhem (CCA), Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) en Arnhem Studiestad. Dit geeft al aan dat er veel betrokkenheid en enthousiasme is over de stappen die nu gezet worden om de citymarketing van Arnhem verder te professionaliseren. Burgemeester Marcouch: “Arnhem is een veelzijdige stad. Rijk aan cultuur en omgeven door schitterende natuur. Arnhem heeft daardoor, én door de centrale ligging tussen Ruhrgebied en Amsterdam, ontzettend veel te bieden voor bewoners, toeristen en ondernemers. Als je door de stad loopt en ziet wat er allemaal wordt gedaan, dan denk je: hier gebeurt het! We mogen dat met meer zelfvertrouwen uitdragen. Als we dat met elkaar doen zetten we Arnhem op kaart en kunnen we de kansen voor de stad verzilveren. ”

Vervolgstappen
De positieve energie van de avond wordt nu omgezet in actie. De eerste vervolgstap is het werven van een onafhankelijk kwartiermaker citymarketing. Deze kwartiermaker gaat in opdracht van de gemeente en betrokken stakeholders aan de slag met het maken van het bedrijfsplan van de nieuw op te richten organisatie citymarketing. Samenwerking is daarbij van groot belang: citymarketing komt tot stand door en met de stad. De verwachting is dat het bedrijfsplan in het voorjaar van 2018 gereed is.